Automatiseringsvraagstukken

DigiState adviseert grote en kleinere organisaties bij hun automatiseringsvraagstukken. Of het nu gaat om het op de juiste wijze inrichten van, of het komen tot een verantwoorde analyse van kosten en baten, wij zijn u graag van dienst. DigiState beschikt over een klein aantal eigen automatiseringsdiensten maar voor het grootste gedeelte werken wij graag met u samen om u te helpen de juiste partner te vinden.

Bij automatiseringsvraagstukken gerelateerd aan het inrichting moet u denken aan:

  • Werkplekbeheersplannen: u heeft een x aantal werkplekken en technische behoeften. Op basis van een analyse maken wij voor u een overzicht van de kennis binnen uw organisatie en welke technische producten en diensten hier goed bij passen. Wij verzorgen daar waar nodig een implementatie plan en kunnen in overleg ook diensten en producten voor u inrichten. Op deze manier ontlast u, uw IT-team en kunt u capaciteit op- en afschalen.
  • Uitwijk: In overleg met uw IT-team inventariseren wij de kritische en minder kritische data die noodzakelijk is om uw bedrijf in het geval van een calamiteit weer zo snel mogelijk up and running te krijgen zodat u zo weinig mogelijk inkomsten mist.
  • Verhuizingen: Ga nu naar een nieuwe locatie verhuizen en heeft u niet genoeg tijd om uw medewerkers naar het nieuwe pand te sturen om alle ICT faciliteiten in te richten, dan staat DigiState tot uw beschikking. In overleg maken wij voor u een verhuisplan waarbij optimalisatie en verbeteringen in uw IT operatie direct worden opgepakt.

(Financiële ) Implicaties van automatiseringsvraagstukken

DigiState beschikt ook over mogelijkheden om de financiële implicaties van automatiseringsvraagstukken te overzien:

  • Planning: In overleg kunnen wij u helpen om uw ICT beleid en ambities voor de komende paar jaar uit te stippelen. Wat zijn de consequenties van uw wensen, de eisen van het management team en de veranderende vragen in de markt
  • Disaster recovery: door middel van een praktisch overzicht helpen wij u een kosten baten analyse maken van de consequenties van down-time. Wat zijn de kosten om bepaalde machines weer snel up and running te krijgen en waar doet u er slim aan om gaten in uw organisatie te dichten
  • Outsourcing: daar waar u ons niet ziet als de juiste partner om uw IT of webomgeving te beheren helpen wij u om zelf verstandig in te kopen op een manier die goed binnen uw bedrijf past. Wij analyseren verwachtingspatroon vs kosten, consequenties van outsourcing vs insourcing en eventuele andere onderwerpen die u als relevant ziet

Heeft u automatiseringsvraagstukken maar weet u niet hoe u deze moet oplossen, neem dan contact op met DigiState. In een persoonlijk en eerlijk gesprek kijken wij dan hoe wij u op de juiste manier zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.