DigiState

  • Disclaimer

Disclaimer voor http://www.digistate.nl
DigiState B.V. (Kamer van Koophandel: 72307129), hierna te noemen DigiState, verleent u hierbij toegang tot https://www.digistate.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

DigiState behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DigiState spant zich in om de inhoud van https://www.digistate.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.digistate.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van DigiState.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.digistate.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.digistate.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DigiState nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DigiState. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DigiState, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

"

Janneke Mobron - Monte Legal

Wij zijn heel erg tevreden met de diensten van Digistate. Ze hebben onze digitale bedrijfsvoering enorm verbeterd, wat ons veel tijd en zorgen bespaart. Het team is deskundig, vriendelijk en staat altijd klaar om te helpen en vragen te beantwoorden. Een echte aanrader!

Meer succesverhalen

#