• Disclaimer

Disclaimer voor http://www.digistate.nl
DigiState B.V. (Kamer van Koophandel: 72307129), hierna te noemen DigiState, verleent u hierbij toegang tot https://www.digistate.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

DigiState behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DigiState spant zich in om de inhoud van https://www.digistate.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.digistate.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van DigiState.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.digistate.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.digistate.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DigiState nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DigiState. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DigiState, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

"

Marjolein Dikkerboom – MD Advocatuur

DigiState gaat net een stapje verder in hun service, zodat ik op IT-gebied volledig word ontzorgd. Bovendien voldoet mijn kantoor dankzij hun Cloud oplossing aan de regelgeving van de NOvA zodat ik overal veilig toegang heb tot mijn dossiers.

Meer succesverhalen

#