Office 365 (tegenwoordig Microsoft 365) bestaat al even. 11 jaar inmiddels! Dat is minder lang dan DigiState bestaat maar toch al een behoorlijke tijd! In die 11 jaar heeft de techniek niet stil gestaan en is er behoorlijk gebouwd aan het product. Hieronder is te zien wat er bijvoorbeeld allemaal is gebeurd:

Wat wel stil is blijven staan is de prijs. En daar gaat Microsoft nu verandering in brengen. Dat betekent helaas ook dat onze klanten dit zullen gaan merken.

Een zestal licenties gaat omhoog. De precieze prijzen voor de Nederlandse markt zijn nog niet bekend. Echter kunnen we de verhogingen wel afleiden uit de prijswijzigingen in de Verenigde Staten. We verwachten invloed op de volgende licenties:

Microsoft 365 E3 (+12%), Office 365 E1 (+25%), Office 365 E3 (+15%), Office 365 E5 (+8,5%), Microsoft 365 Business Basic (+20%), Microsoft 365 Business Premium (+10%)

De prijs gaat in op het moment dat het contract wordt verlengd vanaf of na 1 maart 2022.

Afschalen niet meer mogelijk
In de vernieuwde abonnementsvorm kan gekozen worden voor een maand, jaar of driejarig abonnement. De keuze heeft ook invloed op de prijs. Anders dan nu kunnen licentieaantallen binnen een abonnement niet meer worden afgeschaald. Stel: Uw bedrijf heeft nu 10 medewerkers en licenties. Zet u deze vast in een jaarcontract, dan kunnen dat niet binnen een jaar 9 licenties worden. Een licentie is wel overdraagbaar naar een andere/nieuwe medewerker. Opschalen blijft altijd mogelijk. Betaling per maand blijft mogelijk.

Voor de flexibiliteit is wel een maandabonnement toegevoegd. Echter zal de prijs hiervan ruim 20% hoger zijn dan die van het jaarabonnement.

Waarom doet Microsoft dit?
Microsoft wil graag toen naar 1 contract per (eind)klant waar alle diensten onder vallen.

En nu?
Voor nieuwe abonnementen gelden automatisch de nieuwe prijzen. Alle huidige abonnementen zullen voor 1 juli 2022 omgezet moeten zijn. Wij zullen hierover contact opnemen met onze klanten en uiteraard adviseren. Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Voor de officiële aankondiging van Microsoft, kijkt u hier: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/